UVJETI POSLOVANJA

Uvjeti poslovanja web stranice www.platak.hr i poddomene www.rostiji.platak.hr sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (N.N. 41/2014, 110/2015, 14/2019), glava III. – SKLAPANJE UGOVORA IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA I UGOVORA NA DALJINU, te predstavljaju prethodnu obavijest u smislu članka 57. ZZP bez obzira radi li se o fizičkoj ili pravnoj osobi.

Narudžbom usluge Kupac potvrđuje da je upoznat s ovim uvjetima poslovanja i da je s istima suglasan. Goranski sportski centar d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave.
Goranski sportski centar d.o.o. tvrtka je sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Delnice, Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, OIB: 54671320850, mob: +385911811808, E – mail: platak@gsc-pgz.hr .
Goranski sportski centar d.o.o. ima dvije odvojene poslovne jedinice. To su Delnice i Regionalno sportsko rekreacijski i turistički centar (RSRTC) Platak. Ovi uvjeti poslovanja odnose se na poslovnu jedinicu RSRTC Platak – rezervacija roštilja.

OPIS USLUGE

Ovi uvjeti poslovanja odnose se na rezervaciju i najam roštilja i roštiljnog prostora. Goranski sportski centar d.o.o. daje u najam ispravno rezervirano roštiljno mjesto čija je cijena iskazana u cjeniku objavljenom na web stranici www.platak.hr .
Goranski sportski centar d.o.o. ne osigurava električnu energiju, vodu, kao niti hranu i piće u roštiljnom prostoru.
Kupac do roštiljnog prostora ne smije doći prijevoznim sredstvom. Roštiljni prostor nije natkriven.
U slučaju potrebe Kupac se može obratiti djelatnicima Goranskog sportskog centra d.o.o. u info kućici ili putem kontakt telefona +385911811808 te će im se pružiti sve potrebne informacije.
Roštilji se mogu rezervirati u periodu od ponedjeljka do petka te vikendom i blagdanom sukladno radnom vremenu koje je objavljeno na web stranici www.platak.hr .
Uz roštiljni prostor s roštiljem Kupac od strane Goranskog sportskog centra d.o.o. dobiva na korištenje: pribor za roštilj (hvataljka, vilica i lopatica), sjekira, hepo kocke, šibice i novine za potpalu, vreću drvenog ugljen od 2,5 kg te drva za roštilj, rešetke za roštilj (gradele),
protupožarni aparat, metlicu i lopaticu za skupljanje smeća kao i kantu za otpatke. Na svakom roštiljnom mjestu nalazi se stol i dvije klupe. Po isteku radnog vremena Kupac je dužan svu prenosivu opremu vratiti djelatnicima u info kućicu.

Kupac je dužan koristiti roštilj i roštiljni prostor kao i okoliš pažnjom dobrog gospodara. Smeće nastalo prilikom korištenja roštilja potrebno je odvojiti u kantu za otpatke.
Po završetku korištenja roštilja i roštiljnog prostora smatra se da je ovaj Ugovor na daljinu završen i iskorišten. Za svako naredno korištenje roštiljnog mjesta i sklapanja novog ugovora na daljinu Kupac mora ponovno proći proces rezervacije i plaćanja kao i prihvaćanja ovih Uvjeta poslovanja.
Svako fizičko oštećenje nastalo unutar rezerviranog roštiljnog prostora, na opremi ili gubitak dobivene opreme snosi Kupac.

KAKO NARUČITI

Usluga rezervacije roštilja ponuđena u našoj internet stranici naručuju se na sljedeći način u sedam koraka:
1. Pregledajte mapu i odaberite broj roštilja koji želite unajmiti.
2. Pregledajte dostupnost roštilja na kalendaru i odaberite slobodan datum.
3. Pregledajte rezervaciju.
4. Upišite svoje podatke.
5. Uplatite putem generirane uplatnice skeniranjem koda ili uplatom na račun s pravilnim pozivom na broj i opisom plaćanja.
6. Pošaljite potvrdu o uplati na mail platak@gsc-pgz.hr.
7. Na e-mail adresu će Vam pristići potvrda rezervacije.

Nakon izvršene uplate na e – mail ćete dobiti potvrdu da je roštilj uspješno rezerviran.

UVJETI PRODAJE

Kupac je svaka pravna i fizička osoba te osoba koja izvrši rezervaciju i plaćanje putem internet stranice www.rostilji.platak.hr .

CIJENE I NAČINI PLAĆANJA

Sve cijene u cjeniku su navedene u kunama s uključenim PDV-om. Cijene vrijede u trenutku rezerviranja, u slučaju da se cijena tijekom rezervacije promijeni Goranski sportski centar d.o.o. će o tom prethodno obavijestiti Kupca. Zadržavamo pravo na pogreške, u slučaju pogreške bit ćete obaviješteni.

Plaćanje:

Na posljednjem koraku rezervacije roštilja pojavljuju se podaci za plaćanje. Također se generira i sama uplatnica iz koje se vide podaci za uplatu.
U slučaju da se plaća m-Banking aplikacijom, generira se i QR kod koji kupac može skenirati opcijom Slikaj i plati na svom mobilnom telefonu. Skeniranjem će se svi podaci automatski unijeti u aplikaciju, što znači da Kupac može napraviti uplatu u samo nekoliko minuta.
Na samom kraju napisane su i upute za uplatu te napomena o slanju potvrde o uplati na e-mail platak@gsc-pgz.hr . Kupac može poslati uplatu u bilo kojem formatu na istu e-mail adresu. Također je istaknuta napomena da rezervacija vrijedi 24 sata, a potvrđena je slanjem potvrde o uplati.
PRIMATELJ UPLATE
GORANSKI SPORTSKI CENTAR D.O.O.
ŠETALIŠTE IVANA GORANA KOVAČIĆA 6
51300 DELNICE HRVATSKA
Račun: Privredna banka Zagreb d.d. (IBAN: HR3123400091510687371 swift:PBZGHR2X)
OIB: 54671320850

KORIŠTENJE USLUGE

Kupac ima pravo koristiti roštilj koji je rezervirao kroz proces rezervacije. Goranski sportski centar d.o.o. u slučaju više sile zadržava pravo otkaza termina na navedenom roštilju te zamjene nekim drugim terminom/ roštiljem. Kupac ima pravo ne prihvatiti zamjenski termin/ roštilj. Goranski sportski centar d.o.o. zadržava pravo naplate, bez obzira da li je Kupac koristio rezerviranu uslugu. Kupac se obvezuje za cijelo vrijeme korištenja roštilja i roštiljnog prostora provoditi mjere zaštite na način da osigura red i mir, za koje u potpunosti preuzima
svu odgovornost. Goranski sportski centar d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju ozljeđivanja korisnika roštilja i roštiljnog prostora kao niti gubitka osobnih stvari.

OTKAZIVANJE NARUDŽBE

Kupac može otkazati rezervaciju ne navodeći za to razlog najkasnije tjedan dana prije datuma rezervacije. Kupac mora pismeno, elektronskom poštom na adresu platak@gsc-pgz.hr obavijestiti o otkazivanju rezervacije. Povrat novca moguć je jedino u slučaju lošeg vremena.

IZJAVA O PRIKUPLJANJU I KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA

Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su potrebni za ispunjenje naših obveza. Goranski sportski centar d.o.o. prikuplja samo osnovne podatke o kupcima, te se obvezuje iste koristiti isključivo u svrhu izdavanja i dostave računa za pruženu uslugu.
Svaki korisnik u bilo kojem trenutku može zatražiti zahtjev za brisanjem svojeg korisničkog računa i osobnih podataka na mail platak@gsc-pgz.hr

SIGURNOST KUPNJE I ZAŠTITA POVJERLJIVIH PODATAKA

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

ZAVRŠNE ODREDBE

Kupac prihvaćanjem ovih uvjeta poslovanja potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti i rokovi za pružanje usluge.
Ugovorne strane potvrđuju da su upoznate sa sadržajem i značenjem odredbi ovih uvjeta poslovanja te se odriču prava na pobijanje ovih uvjeta poslovanja iz razloga nerazumijevanja istih.
Za sve ono što nije regulirano u odredbama ovih uvjeta poslovanja, a relevantno je za međusobne odnose ugovornih strana imaju se na odgovarajući način primijeniti pozitivni propisi Republike Hrvatske.
Sva međusobna sporna i dvojbena pitanja koja bi mogla nastati glede tumačenja ovih uvjeta poslovanja ili njihove primjene ugovorne strane će prvenstveno pokušati riješiti na sporazuman i dogovoran način.
U slučaju da ugovorne strane ne uspiju na način opisan prethodnim stavkom riješiti međusobna sporna i dvojbena pitanja, rješavanje će povjeriti stvarno nadležnom sudu u Rijeci.