ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

     1OPĆENITO

Društvo Goranski sportski centar d.o.o., OIB: 54671320850, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Delnice, Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6 je voditelj obrade Vaših osobnih podataka, te se pravila privatnosti primjenjuju na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo. Društvo obrađuje Vaše osobne podatke samo u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu označeno kao Opća uredba o zaštiti podataka), Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najbolje europske prakse kao i ostalim propisima kojima je uređeno predmetno područje. Obrađujemo isključivo one podatke koji su potrebni za točno određenu svrhu.

Isto, između ostaloga, znači da se osobni podaci obrađuju:

  1. VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJI SE PRIKUPLJAJU

Vaše osobne podatke prikupljamo izravno od Vas (npr. kreiranje korisničkog računa, korištenje usluge rezervacije roštilja) ili pasivno (npr. korištenjem alata za praćenje kao što su kolačići internetskog preglednika).

 

  1. SVRHA OBRADE I PRAVNA OSNOVA OBRADE

Svrha i pravna osnova obrade ovisi o pravnom poslu, odnosno određenoj djelatnosti.

To znači da Vaše podatke obrađujemo isključivo u svrhu ispunjenja zakonskih obveza, ugovornih obveza, legitimnog interesa ili ako ste nam dali privolu za točno određenu svrhu, a koja svrha će biti navedena sljedećim situacijama:

  1. PRIMATELJI ILI KATEGORIJE PRIMATELJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše podatke ne prosljeđujemo dalje, osim ako je to zakonom propisano, ako nadležna tijela isto od nas zatraže (npr. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo financija).

  1. RAZDOBLJE POHRANE PODATAKA

Vaše podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje određene svrhe, ako zakonom nije propisan neki drugi rok čuvanja. Podatke koje ste nam dali na temelju privole čuvamo dok ne povučete svoju privolu.

  1. VAŠA PRAVA

Vaša prava su sljedeća:

Zahtjev za ostvarivanjem Vaših prava možete podnijeti pisanim putem na adresu sjedišta društva Goranski sportski centar d.o.o. ili na e-mail adresu: gsc@gsc-pgz.hr .

Napominjemo da zadržavamo pravo, u slučaju da ste podnijeli zahtjev za ostvarivanjem prava, zatražiti od Vas dodatne podatke kako bismo Vas identificirali.

  1. POSEBNO O PRIVOLI

Za određene aktivnosti dužni smo Vas tražiti privolu. Privolu možete povući pisanim putem na adresu sjedišta društva Goranski sportski centar d.o.o. ili putem e-mail adrese: gsc@gsc-pgz.hr.

Nakon povlačenja Vaše privole, Vaše podatke više nećemo obrađivati, no dužni smo napomenuti da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

  1. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Društvo Goranski sportski centar d.o.o. poduzima sve mjere za zaštitu Vaših podataka sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama. Osobni podaci se obrađuju na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka podataka. Pristup Vašim podacima je omogućen samo onim djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Poduzimamo sve mjere kako bismo zajamčili da naši djelatnici drže Vaše podatke povjerljivima.

  1. KOLAČIĆI

Naš portal se koristi „kolačićima“ i drugim tehnologijama koje nam olakšavaju isporučivanje sadržaja ovisno o vašim područjima interesa, obrađivanje rezervacija ili zahtjeva, i/ili analiziranje karakteristika vaših posjeta.

Koriste se sljedeći kolačići:

Kolačići se sami po sebi ne mogu upotrebljavati za otkrivanje vašeg osobnog identiteta.

Kada pristupate našim web-stranicama, ova informacija našim poslužiteljima identificira svojstva vašeg pretraživača, ali ne i vas.

Pristup prikupljenim podacima ima administrator web stranice.

Želite li u bilo kojem trenutku izbrisati ili onemogućiti kolačiće na svojem računalu, možete ažurirati postavke svojeg internetskog pretraživača (informacije o načinu brisanja i onemogućavanja kolačića potražite na svojem pretraživaču odabirom izbornika „Pomoć“)

Kolačići koje skupimo neće biti korišteni u druge svrhe osim u one koje su navedene u ovoj obavijesti.

Više o kolačićima možete saznati na sljedećoj web adresi:  https://allaboutcookies.org/

  1. REKLAMACIJA

U slučaju da ste nezadovoljni pruženom uslugom možete uputiti pisani prigovor Goranskom sportskom centru d.o.o. putem maila gsc@gsc-pgz.hr .

Goranski sportski centar d.o.o. potvrdit će vam primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja a odgovor vam mora po Zakonu stići u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

  1. ZAVRŠNE ODREDBE

Napominjemo da je pružanje osobnih podataka u većini slučajeva nužno za ispunjavanje zakonskih obveza društva Goranski sportski centar d.o.o. te bez pružanja osobnih podataka nećemo biti u mogućnosti pružiti Vam određenu uslugu, a o čemu ćete biti obaviješteni prije davanja osobnih podataka.

Sve izmjene i dopune ove Politike objavit ćemo na ovaj stranici te bismo cijenili kada biste isto redovno provjeravali.